Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) 

Region Midtjylland

SKI

Sundhedsdatastyrelsen

Vidensdeling


En positiv og synlig effekt af et adfærdskodeks forudsætter, at anbefalingerne og principperne komer til live gennem aktiv anvendelse - i hverdagen og i forbindelse med specifikke udbudshandlinger. "Kodeks for det gode udbud" indeholder en række cases, som eksemplificerer principperne. På følgende side vil der jævigt blive lagt nye eksempler op.